Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. & Wils
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Huyết đằng; Hồng đằng; Dây máu; Đại huyết đằng
Tên khác: Holboellia cuneata Oliv;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ranunculales
Họ: Sargentodoxaceae
Chi: Sargentodoxa

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023