Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Sargentodoxaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Huyết đằng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Sargentodoxaceae Stapf ex Hutch. 1926

Dây leo gỗ hay bụi trườn. Lá kép 3, mọc cách, gân lông chim

Gần với Lardizabalaceae ở cấu tạo hoa,cả bên trong và bên ngoài, đặc biệt ở hoa đực (K3+3C3+3A3+3) nhưng khác ở chỗ nhị rời. Hoa cái có nhiều noãn rời, xếp xoắn trên đế hoa thuôn hay hình cầu. Mỗi lá noãn chỉ chứa một noãn treo (hoa cái và quả nhìn rất giống với họ Na - Annonaceae)

Họ đơn loài, phân bố ở Trung Hoa, Lào và Việt Nam

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ranunculales

CÁC CHI
Sargentodoxa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024