Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sassafras tzumu (Hemsl.) Hemsl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lòng mang xẻ thuỳ; Hoán chăm
Tên khác: Lendera tzumu Hemsl.; Pseudosassafras tzumu (Hemsl.) Lecomte; Laurus sassafras lour.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Lauraceae
Chi: Sassafras

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024