Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Saurauia roxburghii Wall.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nóng roxburgh; Sổ dã roxburgh
Tên khác: Saurauia thorelii Fin. & Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Saurauia roxburghii - BTVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Saurauia roxburghii - BTVN.jpg

 

Saurauia roxburghii 2 - BTVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Saurauia roxburghii 2 - BTVN.jpg

 

Saurauia roxburghii 3 - BTVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Saurauia roxburghii 3 - BTVN.jpg

 

Saurauia roxburghii 4 - BTVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Saurauia roxburghii 4 - BTVN.jpg

 

Saurauia roxburghii 5 - BTVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Saurauia roxburghii 5 - BTVN.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales
Họ: Actinidiaceae
Chi: Saurauia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023