Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Saurauia tristyla DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nóng; Sổ dã oldham
Tên khác: Saurauia oldhamii Hemsl. ex Forb. & Hemsl.; S. tristylis DC. var. oldhamii (Hemsl.) Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales
Họ: Actinidiaceae
Chi: Saurauia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023