Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sauropus macranthus Hassk.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bồ ngót hoa to; Bồ ngót đáng; chuỗi hạt
Tên khác: Sauropus spectabilis Miq.; S. grandifolius Pax & Hoffm.; S. robinsonii Merr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Sauropus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024