Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Schisandraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngũ vị (Xưn xe)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Schisandraceae Blume 1830

Dây leo gỗ. Lá đơn nguyên, không lá kèm, thường có điểm tuyến.

Hoa đều, đơn độc, nhỏ, đơn tính. Bao hoa nhiều, tự do (9 - 15), dạng tràng. Nhị thường nhiều, bao phấn 2 ô, chỉ nhị ngắn. Bộ nhuỵ gồm trên 12 lá noãn tự do, mỗi lá noãn có 2 noãn.

Quả kép gồm nhiều quả hạch họp lại dạng quả na.

Thế giới có 2 chi, 47 loài, phân bố ở các nước Ấn Độ, Đông Nam Á, Đông Nam Mỹ

Phân loại: Họ có hai chi Kadsura và Schisandra, nó đứng gần với Magnoliaceae nhưng khác là không lá kèm.

Giá trị kinh tế: Một số loài làm cảnh, làm thuốc và có quả ăn được

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Illiciales

CÁC CHI
Kadsura
Schizandra

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024