Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Schoenorchis fragrans (E.C.Parish & Rchb.f.) Seide & Smitinand
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan Trứng Bướm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Schoenorchis fragrans - CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Schoenorchis fragrans - CXCANH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Schoenorchis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023