Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Schoenus falcatus R. Br. 1810 (CCVN, 3:667)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói sớn cong; Sớn cong
Tên khác: Lophocarpus tonquinensis Boeck, 1896 - "Neolophocarpus tonquinensis (Boeck) E. Camus, 1912 ". p.p.[ quoad basionym. Tantum, excl. specim. Cit.];

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Schoenus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023