Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sciaphila nana Blume
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Háo rợp nhỏ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Sciaphila nana - NLXBACH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Sciaphila nana - NLXBACH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Pandanales
Họ: Triuridaceae
Chi: Sciaphila

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023