Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Sciaphila
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Háo rợp
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Việt Nam có 1 loài là Háo rợp - Sciaphila clemensiae

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Pandanales
Họ: Triuridaceae

CÁC LOÀI
Sciaphila clemensae
Sciaphila nana

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023