Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Scindapsus hederaceus (Zoll. & Moritzi) Miq.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây bá thường xuân; Dây bá polane
Tên khác: Pothos hederaceus Zoll. & Moritzi; Scindapsus hederaceus (Zoll. & Moritzi) Schott; S. pothoides Miq.; S. poilanei Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Araceae
Chi: Scindapsus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024