Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Scirpus juncoides Roxb. 1820 (CCVN, 3:629)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói giùi bấc; Cói giùi thẳng; Hoàng thảo hến; Cỏ ống; nang bong
Tên khác: Scirpus erectus sensu E. Camus, 1912 (FGI, 7:136), non Poir. (1804);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Scirpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024