Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Scirpus lacustris L. ssp. validus (Vahl), T. Koyama, 1962
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói giùi đầm hồ
Tên khác: Scirpus validus Vahl, 1806. - Scirpus lacustris sensu E. Camus, 1912 (FGI, 7:133), non L. (1753). - Scirpus tabernaemontani auct. (Raym. 1957; CCVN, 3:633), non C. Gmel. (1805);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Scirpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024