Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Scirpus lateriflorus J. Gmel. 1791
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói giùi mọc toả; Hoàng thảo cạnh; Hoàng thảo ngứa
Tên khác: Scirpus lateralis Retz. 1786. - Scirpus supinus L. var. lateriflorus (J. Gmel)T. Koyama, 1958. - Scirpus supinus sensu E. Camus, 1912 (FGI, 7:135; CCVN, 3:631), non L. (1753);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Scirpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024