Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Scolophyllum ilicifolium (Bonati) Yamaz.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gai diệp ô rô
Tên khác: Ilysanthea ilicifolia Bonati, Bonnaya ilicifolia (Bonati) Bonati, Lindernia ilicifolia (Bonati) Philcox,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Scolophyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023