Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Scolopia macrophylla (Wight & Arn.) Clos
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bôm bà; Cai bôm; ngâm xanh
Tên khác: Phoberos macrophyllus Wight & Arn.; P. rhinanthera Benn.; Scolopia rhinanthera (Benn.) Clos;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Flacourtiaceae
Chi: Scolopia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024