Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Scutellaria indica L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thuẫn ấn độ; Hoàng cầm ấn; Cỏ hàn tín; Nhĩ cát thảo; Đại lực thảo; Yên quản thảo; Thiên hướng hoa
Tên khác: Scutellaria leucodasys Miq.; S. violacea sensu Hemsl.; S. copelandii Merr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Lamiaceae
Chi: Scutellaria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023