Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Sparganiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thủy đầu (Hắc tam lang)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Sparganiaceae Rudolphi 1830

Cỏ thủy sinh.

Hoa nhỏ, đơn tính, họp thành cụm hoa đầu hình cầu, nối tiếp nhau ở đỉnh thân, trong đó đầu hoa cái ở phía dưới, cụm hoa đựa ở phía trên. Đặc trưng bởi bao hoa thường 3(6) mảnh, dạng mo. Ở hoa đực có 3 (6) nhị, hoa cái có bộ nhụy đơn số giả gồm 2 lá noan, trong đó chỉ một chiếc ở gần trụclà hữu thụ, chứa một noãn treo.

Quả khô, không tự mở. Vỏ quả ngoài thô, còn vỏ quả trong cứng và hóa cứng. Hạt có phôi nhỏ và nội nhũ bột lớn.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Typhales

CÁC CHI
Sparganium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024