Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Sphaerocarpales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rêu quả tròn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Rêu quả tròn - Sphaerocarpales

Cơ thể có dạng tản hay một trụ thẳng mang một cánh ở rìa. Túi bào tử hình cầu mở ở đỉnh. Vách túi chỉ một lớp bào tử. Trong túi bào tử ngoài bào tử, sợi đàn hồi còn có tế bào dinh dưỡng hình cầu.

Bộ gồm 2 họ, 2 chi và 25 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Marchantiophyta
Lớp: Marchantiopsida

CÁC HỌ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023