Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Sphenocleaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xà bông, Cỏ phổng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Sphenocleaceae - Họ Xà bông:

Cây cỏ với thân mập. Lá đơn, mọc cách.

Hoa lưỡng tính, đều, họp thành bông ở ngọn. Thùy xếp tràng lợp. Nhị đính trên vách ống tràng. Ngoại dạng gần giống với Phytolacca nhưng ở đó hoa thành chùm và thường đối diện với lá.

Quả nang mở bằng nắp (quả hộp) và hạt gần như không có nội nhũ.

Thế giới có 1 chi là 2 loài, phân bố vùng Nhiệt đới cựu lục địa.

Ở Việt Nam có 1 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Solanales

CÁC CHI
Sphenoclea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024