Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Stereospermum binhchauensis V.S. Dang
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Quao bình châu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ lớn, cao 10–18 m; cành non có lông. Lá kép lông chim 1 lần; lá chét hình bầu dục hay xoan bầu dục, kích thước 8–18 x 5–7,5 cm, gốc tròn không cân, đầu nhọn có đuôi, bìa nguyên, có lông cứng ở cả hai mặt. Cụm hoa dạng xim, mọc ở đầu cành; đài hình chuông, dài 0,8–1,2 cm, có lông, với 5 thùy hình tam giác; tràng màu tím vàng, dài 4–5 cm, có lông, phía dưới dạng ống trụ hẹp, phía trên rộng dạng hình chuông, cong nhẹ, có khía; nhị 4, hai cặp so le nhau, vàng ở phía trên, dài 1,5–2 cm. Quả hình trụ, mảnh, cong rủ xuống, kích thước 60–80 x 0,5–1 cm, có 4 cạnh thấp, nhiều đám trắng trên vỏ quả; hạt nhiều, màu trắng đục, kích thước 2–3 x 0,5–0,8 cm kể cả cánh.

ẢNH

Stereospermum binhchauensis - Dang Van Son.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Stereospermum binhchauensis - Dang Van Son.jpg

 

Stereospermum binhchauensis 2 - Dang Van Son.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Stereospermum binhchauensis 2 - Dang Van Son.jpg

 

Stereospermum binhchauensis 3- Dang Van Son.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Stereospermum binhchauensis 3- Dang Van Son.jpg

 

Stereospermum binhchauensis 4 - Dang Van Son.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Stereospermum binhchauensis 4 - Dang Van Son.jpg

 

Stereospermum binhchauensis 5 - Dang Van Son.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Stereospermum binhchauensis 5 - Dang Van Son.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Bignoniaceae
Chi: Stereospermum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023