Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Stylidiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tý lợi, Ti líp
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Stylidiaceae - Họ Tý lợi:

Thường là cỏ chịu hạn. Lá đơn, thường chụm thành hoa thị ở gốc. Khá gần với Lobeliaceae, nhưng ở đây không có nhựa mủ.

Các thùy tràng xếp lợp và không đều nhau (chiếc dưới cùng rất nhỏ, tạo thành môi dưới, 4 chiếc kia tạo thành môi trên). Nhị chỉ có 2 và hoàn toàn dính với vòi tạo thành cột gynostem (như ở Orchidaceae).

Thế giới có 5 chi và 140 loài, phân bố ở châu Úc, Niu Zilân, Nam Mỹ, Nam và Đông Nam Á.

Ở Việt Nam có 1 chi và 3 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales

CÁC CHI
Stylidium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024