Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Styracaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bồ đề (An tức)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Styracaceae Dumort 1829

Cây có lá đơn nguyên mọc cách không lá kèm, thường mặt dưới phủ lông trắng hình sao.

Cụm hoa thành chùm. Hoa đều lưỡng tính mẫu 4 - 5, đài hình ống dính ngắn, tràng cứng, hợp thành ống xoắn, bộ nhị 5 - 3; bầu giữa.

Quả nang hay quả hạch thường phát triển lệch có vòi nhọn ở đỉnh. Hạt có cánh hai đầu.

Thế giới có 12 chi, 150 loài, phân bố ở Tập trung Đông Á, Tây Malêzi, Trung và Nam Mỹ, Địa Trung Hải, nhiệt đới châu Phi, nhiều nhất ở Trung Hoa và Đông Dương

Việt Nam có 5 chi và hơn 15 loài

Giá trị kinh tế: Lấy gỗ, lấy nhựa, làm thuốc (Styrax spp.).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales

CÁC CHI
Alniphyllum
Bruinsmia
Huodendron
Rehderodendron
Styrax

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024