Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tabernaemontana crispa Roxb. ex Wall.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lài trâu nhăn; Lài trâu đài to
Tên khác: T. garcinifolia Pierre ex Pitard; T. evrardii Pitard; Ervatamia evrardii (Pitard) Pichon; Tabernaemontana pitardii Gagnep. ex Pitard; Ervatamia pitardii (Gagnep. ex Pitard) Kerr;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Tabernaemontana

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024