Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tacca integrifolia Ker-Gawl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngải rợm; Cỏ râu hùm; Hạ túc.
Tên khác: Tacca laevis Roxb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Taccaceae
Chi: Tacca

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023