Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze,
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Củ nưa; Bạch tinh
Tên khác: Leontice lentopetaloides L., Tacca pinnatifida Forst. & Forst. f., Tacca viridis Hemsl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Taccaceae
Chi: Tacca

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024