Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tainia angustifolia (Lindl.) Benth. & Hook. f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tài lan lá hẹp
Tên khác: Ania angustifolia Lindl., Eulophia evrardii Guillaum., Nephelaphyllum evrardii (Guillaum.) T. Tang & F. T. Wang, non Guillaum.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Tainia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024