Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sâm mùng tơi; Sâm đất; Sâm thảo; Thổ nhân sâm; Thổ cao ly sâm
Tên khác: Portulaca paniculata Jacq., Portulaca patens Jacq., Talinum patens (Jacq.) Willd., non (L.) Juss., Talinum crassifolium Willd. apud, non (Jacq.) Willd.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Portulacaceae
Chi: Talinum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023