Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tarrietia javanica Blume
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Huỷnh; Huyệnh
Tên khác: Heritiera javanica (Blume) Kosterm, Tarrietia cochinchinensis Pierre, Heritiera cochinchinensis (Pierre) Kosterm;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Tarrietia javanica - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Tarrietia javanica - SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Sterculiaceae
Chi: Tarrietia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024