Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Tetragoniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dền tây
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Tetragoniaceae Nakai 1942

Rất gần với Aizoaceae: thân cỏ, lá đơn mọc cách hay đối, hoa lưỡng tính, đều, nhị 3-15 đính vào ống đài nhưng khác là hoa không có các nhị lép dạng cánh hoa. Bầu hạ 3-8 ô, mỗi ô chứa 1 noãn treo.

Quả dạng hạch hay hạch khô

Thế giới có 10 chi, 60 loài, phân bố chủ yếu ở Nam bán cầu, nhất là Nam Phi, ít ỏ Nam Mỹ, châu Úc, Đông và Đông Nam Á.

Ở Việt Nam có nhập 1 loài trồng làm cảnh là Dền tây Tetregona tetragonioides

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales

CÁC CHI
Tetragonia
Tetregona

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024