Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Tetregona
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dền tây
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGỞ Việt Nam có nhập 1 loài trồng làm cảnh là Dền tây Tetregona tetragonioides

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Tetragoniaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024