Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Themeda villosa (Poir.) Hack. in DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lô lông; Lô lông chuẩn; Lô mía; Cỏ đễ
Tên khác: Anthistiria villosa Poir., Themeda villosa (Poir.) A. Camus, Themeda villosa var. typica A. Camus, Themeda giganteus (Cav.) Hack. ssp. villosa Hack.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Themeda

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024