Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thông thiên; Huỳnh liên
Tên khác: Cerbera peruviana Pers.; Thevetia peruviana (Pers.) Merr.; T. neriifolia Juss. et Steud.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Thevetia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024