Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Thismia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tiết mi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Thực vật dị dưỡng (hoại sinh, ký sinh)

Chi Tiết mi (Thismia) được biết đến với hơn 30 loài thực vật bậc cao dị dưỡng xuất hiện chủ yếu tại vùng nhiệt đới Châu Á, Bắc Mỹ; một vài loài cũng được tìm thấy ở vùng cận nhiệt đới Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Châu Úc. Trước đây chúng được xếp trong họ Burmaniaceae, nhưng những dẫn liệu khoa học mới gần đây đã tách chi này thành họ riêng (Thismiaceae)

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Dioscoreales
Họ: Thismiaceae

CÁC LOÀI
Thismia annamensis
Thismia javanica
Thismia okhaensis
Thismia puberula
Thismia tentaculata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024