Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Thladiantha coridifolia (Blume) Cogn. 1881 (CCVN, 1:714)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Khổ áo lá tim; Xích bào lá tim; Xích bào bao lớn; Dưa trời
Tên khác: Luffa cordifolia Blume, 1826 .- Thladiantha calcarata (Wall. ) C. B. Clarke, 1876 . -Thladiantha tonkinensis Gagnep. 1918;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Cucurbitaceae
Chi: Thladiantha

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024