Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tirpitzia sinensis (Hemsl.) Hall.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Câng; Cảnh; Thạch hải tiêu
Tên khác: Reinwardtia sinensis Hemsl.; Ixonanthes parvifolia Merr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales
Họ: Linaceae
Chi: Tirpitzia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024