Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Torenia concolor Lindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tô liên cùng mầu
Tên khác: Torenia rubens Benth. var. grandiflora Benth., Torenia annamitica Bonati, Torenia alboviolacea Bonati, Torenia albomarginata Bonati, Torenia asiatica sensu Bonati, non L., Torenia glabra sensu Bonati, non Osbeck;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Torenia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024