Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Torricellia angulata Oliv. var. intermedia (Harms ex Diels) Hu,
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tô sơn; Tô sơn lá có răng; Thao lý mộc; Lan nê thu; Cuống bẹ.
Tên khác: Torricellia intermedia Harms ex Diels,;

MÔ TẢ CHUNG

(ảnh của Ngọc Bon, Viện KHLN)

ẢNH

torricellia angulata 1.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. torricellia angulata 1.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales
Họ: Torricelliaceae
Chi: Torricellia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023