Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Torricelliaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tô sơn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Torricelliaceae - Họ Tô sơn:

Lá mọc cách với gân chân vịt, bởi có lông tuyến đơn bào và đa bào.

Hoa dơn tính thành chuỳ và treo, ở hoa cái không có cánh hoa, bầu 3-4 ô.

Thế giới có 1 chi và 3 loài, phân bố ở Himalaya, Tây nam Trung Quốc và Lào.

Việt Nam có 1 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales

CÁC CHI
Aralidium
Torricellia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024