Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Trachyspermum roxburghianum (DC.) H. Wolff
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa khồm; Khồm
Tên khác: Ptychotis roxburghiana DC.; Carum roxburghinana (DC.) Benth.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales
Họ: Apiaceae
Chi: Trachyspermum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024