Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tradescantia spathacea Sw. 1788
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lẻ bạn; Sò huyết; Bạng hoa; Tử vạn niên thanh
Tên khác: Rhaeo spathacea (Sw.) Stearn. 1957. - Rhoeo discolor (L'Hér.) Hance, 1853 (FGI, 6:933; LTĐ:461). - Tradescantia discolor L'Hér. 1788 (CCVN, 3:459);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Commelinaceae
Chi: Tradescantia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024