Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tradescentia pallida (Rose) Hunt, 1975 (CCVN, 3:460)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trai đỏ
Tên khác: Setcreasea pallida Rose, 1911. - Setcreasea purpurea Boom, 1955;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Commelinaceae
Chi: Tradescentia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024