Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Trevesia burckii Boerl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đu đủ rừng burck; Thầu dầu núi burck
Tên khác: Trevesia palmata var. cheirantha C.B. Clarke; T. cherantha (C.B. Clarke) Kuntze; T. palmata auct., non Visan.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales
Họ: Araliaceae
Chi: Trevesia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024