Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Visan.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đu đủ rừng; Thông thảo gai; thích thông thảo; thầu dầu núi; nhật phiến; thôi hoang
Tên khác: Gastonia palmata Roxb. ex Lindl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales
Họ: Araliaceae
Chi: Trevesia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024