Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Tribulus terrestris L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tật lê; Bạch tật lê; Gai chống; Quỷ kiến sầu (hoa) nhỏ; Ớt sầu; Gai ma vương.
Tên khác: Tribulus lanuginosus L.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales
Họ: Zygophyllaceae
Chi: Tribulus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024