Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Typhales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thủ đầu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Hương bồ là một danh pháp để chỉ một bộ thực vật có hoa. Trong hệ thống Cronquist tên gọi này đã được sử dụng cho một bộ nằm trong phân lớp Commelinidae. Bộ này theo định nghĩa đó bao gồm:

    * Bộ Typhales

          Họ Sparganiaceae- các loài tam lăng
          Họ Typhaceae- các loài hương bồ

Hệ thống APG II, sử dụng trong Wikipedia, đã chuyển các họ này sang bộ Hòa thảo (Poales)

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida

CÁC HỌ
Sparganiaceae
Typhaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024