Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Ulmaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Du (Ngát, Sếu)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Ulmaceae Mirb. 1815

Cây gỗ có vỏ dai. Lá đơn, nguyên, mọc cách, có răng nhọn không đều nhau, có lá kèm sớm rụng.

Hoa bé, mẫu 4 - 5 không có cánh hoa và không đĩa mật; 2 lá noãn hợp thành bầu trên với 2 vòi.

Quả hạch có 2 vòi hay có cánh bao quanh.

Thế giới có 16 chi, 150 loài, phân bố ở ôn đới Bắc và nhiệt đới, á nhiệt đới

Việt Nam có 6 chi, 15 loài

 Phân loại: 2 tông: Ulmeae và Celtideae

Giá trị kinh tế: Gỗ, làm cảnh (Celtis sinensis).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales

CÁC CHI
Aphananthe
Celtis
Gironniera
Holoptelea
Trema
Ulmus
Zelkova

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024