Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Uraria rufescens (DC.) Schindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đuôi chồn hoe; Đậu ban; hầu vĩ hoe
Tên khác: Desmodium rufescens DC.; Meibomia rufescens (DC.) Kuntze; Hedysarum hamosum Roxb.; Doodia hamosa Roxb.; Uraria hamosa (Roxb.) Wall. ex Wight & Arn.; U. paniculata Hassk.; U. gracilis Prain;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Uraria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024