Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Urceola minutiflora (Pierre) Middl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mộc tinh hoa nhỏ; Râu chim; bói cả giả; răng bừa godefroy
Tên khác: Xylinabaria minutiflora Pierre; Ecdysanthera godefroyana Pierre; Micrechites minuitiflora (Pierre) P.T. Li; Perisicarpus montana Vernet;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Urceola

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024